:: 5 S EĞİTİMLERİ ::

 

GENEL BİLGİ:

5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak” olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.

Hedef yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekli kılmaktır.

5S, tahmin edeceğiniz gibi 5 adımdan oluşur, orijinali Japonca 5 kelime ile ifade edilir.

Japonca İngilizce Türkçe

Seiri / Sort /Sınıflandır

Seiton Set in Order / Straighten Sırala / Düzenle

Seiso Shine / Sweep Sil / Temizle

Seiketsu /Standardize/ Standartlaştır

Shitsuke Sustain / Self-discipline Sahiplen / Sistemi Koru

 

Eğitim Programının İçeriği

 • 5S'in Şirkete Kazandırdıkları
 • 5S'in Adımları
 • 1- Birinci Adım: Sınıflandırma
 • 2- İkinci Adım: Sıralama
 • 3- Üçüncü Adım: Sil Süpür
 • 4- Dördüncü Adım: Standartlaştırma
 • 5- Beşinci Adım: Sürdür
 • İsrafı görünür hale gelime ve eliminasyonu kolaylaştırma
 • Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolünüz artırma
 • İşletme içinde morali yükselme, takım çalışmasını teşvik etme,
 • Çok Ayar – SetUp süreleri kısaltma
 • Kalite değerleri yükseltme, harcamalar azaltma
 • Çalışma güvenliği kesin olarak artırma
 • Birim zamana düşen üretim ve katma değer arttırma