HABER POSTASI

Mail listemize Katılın Yeniliklerden, Eğitimlerden Haberdar Olun


:: İLGİLİ LİNKLER ::

 


:: DENETİM ::

Kalite yönetimi felsefesinin temelinde ölçme ve değerleme bulunmaktadır. Sürekli iyileştirme uygulamalarının gerçekleştirilmesi için de ölçme ve değerlendirme önemli rol oynamaktadır. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin etkin işlemesi için kalite hedeflerinin ve değerleme süreçlerinin açık ve net olarak tanımlanması gerekmektedir.

Çoğu kalite yönetimi girişimleri açık ve net olarak tanımlanmamış kalite standartları sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Kalite yönetimi standartlarının belirlenmesinde ve kalite hedeflerine ulaşılmasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ISO 9000 kalite standartları sertifikasyon sistemleri organizasyonlara geniş ve ayrıntılı olarak bir çerçeve oluşturmakta ve yardımcı olmaktadır (Lau ve Anderson, 1998)

Bu sebeple araştırmamızda kalite yönetimi uygulamalarında sertifikasyon ve denetimler ile ilgili olarak ISO 9000: 2000 belgesi ve sektöre özel kalite belgesi ile müşteriler tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerleme uygulamalarının yanı sıra çevre denetiminde kullanılan ISO 14001 sertifikasyon sisteminin kullanım durumu ve ileriye yönelik kullanım planları araştırılmıştır.

 

:: ÜRETİMDE KALİTE ::

Üretimin temel bileşenlerinden biri olan kalite, günümüzde önemi giderek daha fazla vurgulanan başlıklardan biridir. Rekabetin hızla arttığı mevcut dünya piyasasında ürün satışlarında kalite en az fiyat kadar önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Buna paralel olarak da kalite kontrolünün otomasyonu ve üretimle bütünleştirilmesi canlı bir araştırma ve uygulama konusu haline gelmiştir.

Denetleme ve test işlemleri geleneksel olarak insan eliyle gerçekleştirilen, uzun süren ve pahalı işlemlerdir. Bunun sonucu olarak üretim zamanı ve üretim maliyeti üretime gerçel bir katkı gerçekleştirilmeksizin artmaktadır. Örneğin tipik 6-8 mil hatlar ve 3000-5000 delik içeren 18' x 24' bir baskılı devre kartının kontrolünün 20-30 saniye içinde gerçekleştirilmesi gerekli iken bu işlemin bir insan tarafından yapılması 10-20 dakika almaktadır. İnsan eliyle gerçekleştirilen QC yöntemlerinin başka bir dezavantajı da üretim işleminden sonra gerçekleştiriliyor olmalarıdır. Bu nedenle, yetersiz kalitenin nedenlerine müdahalede geç kalınmaktadır. Üretilen hatalı parçalar kalite standartlarıyla uyumlu olmadıklarından ya imha edilmekte ya da yeni bir maliyetle işlenmektedir.

Böyle bir kalite kontrolü otomasyonu çalışmasının çeşitli yararları vardır:

1) Metrik değerlere dayalı detaylı hata tanımlarının uygulamada bütünüyle ve doğru olarak kullanılabilirliğinin sağlanması,

2) Kalite kontrolünün standart hale gelmesi, yani müşteriye teslim edilen ürünün tümünün kalite açısından aynı standartlarla objektif olarak değerlendirilmesi, böylece kalite açısından homojen bir üretim sağlanması,

3) Kontrol sisteminde otomasyona gidilerek üretim maliyetinin azaltılması,

4) Hataların istatistiklerinin tutulması ve böylece hataların kaynağının tespit edilerek önleyici bir yaklaşımın benimsenmesi sıfır hata idealine yaklaşılması.

Bunların dışında gerek müşteri tatmininin artırılması, gerek hata istatistikleri tutulması ve geri besleme yönünden kalite kontrolden geriye dönüş miktarının azaltılması gibi açılardan da maddi kazançlar elde edilebilir.

Son yıllarda gittikçe artan rekabet baskısı, kalite bilinci ile otomasyondaki bu artan esneklik bazıfirmalar için başarı ile başarısızlığın farkı haline gelmektedir. Maliyet olarak etkin bir seçim olmaları gerekmesi ve üretimde gerçek zamanlı sistemlerin kullanılması zorunluluğu bu tür uygulamaları sınırlar gibi görünen kısıtlardır.

Kalite kontrol işlemlerinde denetim ve test metotlarını önemli ölçüde değiştiren yeni yaklaşımlar gelişmektedir. Bu yeni yaklaşımlar çoğu zaman algılayıcı (sensor) teknolojisine dayanmakta ve genellikle algılayıcılar sinyal yorumlaması amacıyla bilgisayar-tabanlı sistemlerle entegre edilmektedirler. Buna ek olarak, karmaşık yapılı algılayıcı sistemlerin işleyişini otomatikleştirmek ve algılayıcı ölçümlerini istatistiksel olarak analiz etmek için yeni yazılımlar geliştirilmektedir.