:: ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ::

Hedef:

Kuruluşların rekabet gücünü artırmaları, maliyetlerini azaltmaları ve müşteri memnuniyet düzeyini artırmaları için, süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Süreç bilincinin ve kavramının şirket içinde bilinmesi ve bir yönetim sistemi olarak süreç yönetiminin uygulanması başta yalın üretim sistemi olmak üzere, kalite sistemlerinin de ( ISO 9000:2008, ISO 16949, EFQM-Kalder Mük. Modeli ) gereklerinden biridir. Bu eğitimin amacı; katılımcılara süreç iyileştirme yöntemini uygulamalı ve etkileşimli olarak aktarmaktır.


Seminer İçeriği:

 • Uygulama nedenleri
 • Süreç nedir?
 • Süreçlerin tanımlanması
 • Süreç sınıflandırması
 • Süreç hiyerarşisi
 • Süreç sahibi
 • Süreçlerin performans göstergelerinin belirlenmesi,
  • Süreç performanslarının izlenmesi
  • Akış diyagramları
  • Kuruluş amaç ve hedefleriyle süreç performans göstergelerinin ilişkilendirilmesi
  • Kritik süreçlerin belirlenmesi
   • Süreç analizi
   • Süreç iyileştirme yöntemleri
   • İç müşteri memnuniyeti ve süreç iyileştirme
 • Süreç iyileştirme çalışmalarında dikkate alınacak konular
 • Süreç iyileştirme çalışmalarının başlatılması
 • Grup Çalışmaları
 • Örnek Vakalar
 • ISO 9000:2008 ve ISO-TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri Standartlarında süreç yaklaşımı
 • ISO 9000:2008 ve ISO-TS 16949 süreç tanımı örneği
 • Uygulama Örnekleri

Kimler Katılabilir?
Orta düzey yöneticiler, üretim ve kalite mühendisleri, işletmeciler.