::ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE HACCP TEMEL EĞİTİMİ::

 

Eğitim Programı ve İçeriği:

  • Eğitim İçeriği
  • Temel kavramların açıklanması,
  • Ön Gereklilik Programları (OGP, OOGP)
  • Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,
  • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar


 

Eğitimin Amacı

  • Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.