:: KURULUŞ İÇİ KALİTE DENETİMİ (ISO 9001:2008) ::

 

Bir kuruluşta ‘’Kalite Sistemi'’ nin varlığını, uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Bu çalışmaların bir yönetim aracı olması nedeniyle denetlemeler, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde, gerçekleştirilmeli ve sonuçları yönetime sunulmalıdır. Bunun için de tarafsız, nesnel ve güvenilir bilgilerin, her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçilerle denetlenmesi gerekmektedir. ISO 9000 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.


Seminer İçeriği:

  • Kalite terimleri tanımları (ISO 9001:2008, ISO 9004:2000)
  • Akreditasyon ve belgelendirme,
  • ISO 9001:2008 maddeleri
  • Denetleme tipleri
  • Denetimlerde görev ve sorumluluklar
  • Denetim tekniği ve planlama
  • Açılış toplantısı, denetimin uygulanması ve kapanış toplantısı
  • Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi


Kimler Katılmalı: Kalite güvence sistemi kuruluşunda ve uygulamasında iç ve yan sanayi denetçisi olarak görevlendirilecek personel. Katılımcılar önceden ISO 9001 : 2008 eğitimi almış olmalıdır.

* Eğitimde, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama örnekleri aktif katılım ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri ve eğitim sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.