:: İLKYARDIM EĞİTİMİ ::

İlkyardım eğitiminde eğitimin amacı olan “kaza ve yaralanma durumunda gerekli müdahaleleri etkin olarak uygulayabilecek profesyonel ilkyardımcının” nasıl olması gerektiği verilecek eğitimin işlevselliği açısından önemlidir.

İlk yardımın hayati önemine uygun ancak eğitim süresinin kısalığı na göre hızlı öğrenip kavrayabilecek çalışanlar arasından kursiyer tercihlerinin yapılması kuruluşunuzda kısa sürede yeterli ve etkin sertifikalı ilkyardımcı çalışan sayısına ulaşılması açısından önemlidir.


İlkyardımcının Öncelikler

“BİLMİYORSAN ASLA DOKUNMA YARDIM ÇAĞIR.”

1. Oturduğu ve çalıştığı yerleşim biriminin coğrafi özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sağlık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını öğrenmelidir.

2. Toplumsal ve bireysel sağlık sorunlarına duyarlıdır. Temel sağlık ve insan vücudu bilgisine sahiptir.

3. Birey olarak kendisini sağlıklı, zinde tutmaya çalışır. Dengeli beslenmeye gayret eder. Kendi vücudunun kapasitesini bilir, uygulayacağı ilkyardım tekniğini gereğinde buna göre seçer.

4. Çalıştığı işyerinin ilk yardım açısından özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb. yerleri önceden bilir. Kurumundaki idareciye, şoföre, varsa sağlıkçıya, en çabuk nasıl ulaşacağını bilir. İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır.

5. Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olmalıdır.

6. Bir kaza anında, aldığı eğitim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi olduğunun bilinci ve güveni ile paniğe kapılmaz, düşünerek davranır

7. Bir kahraman değil ilkyardımcı olduğunu bilir, kendisini asla tehlikeye atmaz

8. Bilgisinin olmadığını düşündüğü durumlarda bir şey yapmaz, yardım çağırır.

9. Bir sağlıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer. Bilgi ve yetki sınırlarını bilir.

10. Üzerinde girişimde bulunacağı kişi ya da kişi yakınının onayını aldıktan sonra müdahalesini yapar. Gereğinde çevre dekileri de örgütleyerek çalışır.

11. Kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer. Sürtüşmeye meydan vermez.

12. İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olduğunu bilir. Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır.

13. Uygun ilkyardım uygulamasını doğru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular. Her uygulamadan sonra yaptığının doğru ve yeterli olduğunu kontrol eder. Eksik ya da yanlıştan dönmeyi bilir.