:: ISO 9001:2000 K.Y.S. TEMEL EĞİTİMİ ::

 

Eğitim Programı ve İçeriği:

  • Kalite Kavramı ,
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının
    Tarihçesi,
  • ISO 9000 Serisi Standartlarının Tanıtımı ve Güncel Standartlar Hakkında Bilgilendirme,
  • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Örneklemelerle Yorumlanması,
  • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu,
  • Uygulama: Destek Dokümanların Oluşturulması ,Prosedür ve Talimatların Yazılması,
    Belgelendirme Sürecinin Anlatımı

Eğitimin Amacı

Standart maddelerini yorumlayarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’nin
kurulması, etkin olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda
katılımcıları bilgilendirmek.

Katılımcılara ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’nin, kendi yaptıkları işler
açısından önemini, iç ve dış yararlarını anlatarak, edinmiş oldukları bilgiler ışığında,
Sistemin uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlamak.

Rekabet ortamının hızla büyüdüğü sektörde, fark yaratarak kalıcı olabilmek için
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’nin, gerekliliği, firma ve çalışanlarına
sağlayacağı katma değerler konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.