:: KRİZ YÖNETİMİ ::

Amaç : Katılımcılara işletmelerinde uygulayabilecekleri kriz yönetimi tekniklerini anlatmak ve işletmelerin kriz öncesi planlama ve kriz sonrası faaliyet programlarını oluşturmalarına yardımcı olmak.


İçerik :

 • Şirket Fonksiyonları
 • Şirkette Hastalık Durumu
  • Krizin Tanımı
  • Krizi Ortaya Çıkaran Nedenler
  • Krizin Özellikleri
  • Krizin Şiddeti
  • Krizin Süreci
 • Toplumda Krizler
 • Liberal Ekonomide Kriz
 • Türkiye’de Kriz
 • Makro-ekonomik Düzeyde Kriz Göstergeleri
 • Sektörel ve Şirket Bazlı Kriz Göstergeleri
 • Kriz Yönetiminde İnsan Sağlığı-Şirket Sağlığı Benzeşimi
 • Krizdeki Şirketlerde Davranış Bozuklukları
 • Kriz Döneminde Türkiye’deki Şirketler Ne Yapıyor?
 • Kriz Öncesi İşletme Yönetimi
  • Krize Karşı Planlamanın Önemi
  • Kriz Öncesi Organizasyonel Değişim
  • Krize Yönelik Kadro Oluşturma
  • Örgüt İkliminin ve Motivasyon Düzeyini Krize Hazırlama
  • Kriz Sezme Yöntemleri ve Koordinasyon Sistemleri
  • Erken Uyarı Sistemi Kurulması
 • Kriz Anında İşletme Yönetimi
  • Krizin Boyutlarını Belirleme
  • Kriz Yönetim Planı Oluşturma
  • Kriz Dönemi Personel Politikası Geliştirme
  • Kriz Koşullarında Yürütmeyi Sağlama
  • Kriz İletişim Politikası Oluşturma
  • Kriz Şartlarında Karar Alma
 • Kriz Sonrasında İşletme Yönetimi
  • Kriz Sonrası Durum Analizi Yapmak
  • Kriz Öncesi Yönetim Yapısına Dönmek
 • Kriz Yönetiminde Mali Önlemler
 • Şirketlerde Maliyet Kavramı
 • Maliyet Azaltım Teknikleri
  • İşletme Politikası ve Organizasyon
  • Endüstri Mühendisliği Teknikleri
  • Hammadde,Malzeme ve İşçilik Maliyetlerini Azaltma
  • Vergi Planlaması
 • Çok Yönlü Kriz Yönetimi Önerileri