:: TEKNİK EĞİTİMLERİ ::

 

Mesleki ve teknik eğitimler; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimlerdir.

Mesleki ve teknik eğitimlerin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Ülkemiz sanayinin birçok alanında hızlı bir ilerleme göstermektedir. Bu kapsamda firmalar makine parklarını, binalarını, kısaca araç ve gereçlerini yenileme çabasında bulunarak verimli çalışabilme yolunu izlemektedirler.


Bireysel katılımlı eğitimlerimiz

Mesleki ve teknik eğitimler; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimlerdir.

Mesleki ve teknik eğitimlerin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

İş hayatına atılan birçok kişinin mesleki bir eğitimi yeterli seviyede bulunmamaktadır. Mesleki eğitim almayan kişilerin istedikleri pozisyonda kariyer yapabilmeleri ise günümüzde oldukça zordur. Sadece genel lise, meslek lisesi ya da üniversite eğitimi almış kişilerin iş hayatında mesleki bir takım eğitimleri almadan verimli çalışmaları mümkün olamamaktadır. Benzer sebeplerden Üniversite mezunlarının çoğu hayallerini kurdukları işlerde çalışamamaktadırlar. Güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların mutlu azınlığını oluşturmaktadırlar.

Kaliteport olarak bireysel katılımlı eğitimlerimiz ile kursiyerlerimize, çalışma hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgileri ve tecrübeleri konusunda deneyimli eğitmenlerimiz ile aktarmaktayız.


Kurumsal katılımlı eğitimlerimiz

İş hayatına atılan birçok kişinin mesleki eğitimi yeterli seviyede bulunmamasından ötürü firmalar görünmeyen maliyet artışları ile karşılaşmaktadırlar. Mesleki eğitim almayan kişilerin firmalara bazen katkılarından çok zararları olmaktadır.

Kaliteport olarak kurumsal katılımlı eğitimlerimiz ile firmalara, rekabet ortamında daha başarılı olabilmeleri için çalışanlarının öğrenmeleri gereken bilgileri ve tecrübeleri, konusunda deneyimli eğitmenlerimiz ile aktarmaktayız.